خرید فرش وینتیج ( کهنه نما ) مدل ۱۰۳۹ انتخابی مدرن!!