فرش راهرو [ مدل های جدید ترک + کاشان + مدرن ] فرش عالی قاپو