شانه در فرش ماشینی به چه معناست؟ - تفاوت شانه و تراکم [ فرش عالی قاپو ]
بازگشت به صفحه قبلی شانه در فرش ماشینی به چه معناست؟